Spoločenstvo Ascension Praha

Vitaj v spoločenstve Ascension.

Stretávame sa každú stredu o 19:00 na slovenskej farnosti v Prahe.